“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”เปิด45วันหนุนเดินทางสะสม21,545คน

ผู้ชมทั้งหมด 731 

ก.คมนาคม เผยตัวเลขภาพรวมเที่ยวบิน และปริมาณผู้โดยสารภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านมา 45 วันพบมีผู้โดยสารขาเข้าสะสมรวม 21,545 คน 292 เที่ยวบิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ได้รายงานสรุปจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวภายใต้โครงการนำร่องเปิดประเทศ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket  Sandbox) ของรัฐบาลตั้งแต่เริ่มเปิดโครงการ 1 กรกฎาคม 2564 จนถึง 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งผ่านมา 45 วัน มีจำนวนเที่ยวบินที่ได้รับการจัดสรรเวลาการบินทั้งหมด 292 เที่ยวบิน

โดยมี 6 สายการบินที่ทำการบินบริการ ประกอบด้วย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ,สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ,สายการบินเอมิเรตส์ ,สายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ ,สายการบินแอล อัล ของประเทศอิสราเอล และสายการบินไทย ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่าจำนวนผู้โดยสารขาเข้าสะสมรวม 21,545 คน

สำหรับสายการบินที่มีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางมากที่สุดในการเดินทางภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ พบว่าสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์มีผู้โดยสารสูงสุดถึง 74% และเดินทางจากสนามบินต้นทางที่ประเทศสิงคโปร์สูงสุดเช่นกันที่ 76 %

ทั้งนี้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยแบ่งเป็นจำนวนผู้โดยสารชาวไทย 12% ประมาณ 2,481 คน  ชาวต่างชาติ  88% จำนวน 18,654 คน รวมผู้โดยสารที่เดินทางตามโครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 21,135 คน และมีจำนวนผู้เข้ารับการกักตัวใน Alternative Local State  Quarantine สะสมรวม 410 ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติถึง 89% จำนวน 363 คน ที่เหลือ  11 %จำนวน 47 คนเป็นชาวไทย

สำหรับจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารชาวต่างชาติ จากโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ระหว่างวันที่ 5-17 สิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารสะสมรวม 586 คน รวมจำนวนเที่ยวบินสะสม 18 เที่ยวบินโดยเป็นการให้บริการจากเส้นทางสนามบินภูเก็ตไปยังสนามบินอู่ตะเภา