มติกบน. หั่นราคาขายปลีกดีเซลเหลือ 34บ./ลิตร มีผล 22 ก.พ.นี้

ผู้ชมทั้งหมด 378 

กบน.ไฟเขียวปรับลดราคาดีเซลลงครั้งที่2 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 34 บาทต่อลิตร มีผล 22 ก.พ.นี้ พร้อมรีดเงินดีเซลพรีเมียมเข้ากองทุนฯ แตะ 1.50 บาทต่อลิตร ขณะที่ 1 มี.ค.นี้ เดินหน้าขึ้นราคาLPG อีก 15 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2566 มีมติให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ลงเป็นครั้งที่ 2 อีก 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลวันที่ 22 ก.พ.2566 ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล จะอยู่ที่ 34 บาทต่อลิตร หลังจากเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2566 ทาง กบน. ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลง 50 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 34.50 บาทต่อลิตร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ขณะเดียวกัน กบน.ยังมีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของดีเซล พรีเมียม เพิ่มขึ้นเป็น 1.50 บาทต่อลิตร จากเดิมจัดเก็บ 50 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลในวันที่ 22 ก.พ.2566 ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ความต้องการใช้ดีเซลพรีเมียมในประเทศยังอยู่ในระดับ 8-9 แสนลิตรต่อวัน ไม่ได้ปรับลดลงแต่อย่างใด แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้น้ำมันในกลุ่มนี้ยังมีศักยภาพในการใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวส่งผลให้สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยมีเงินไหลเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อสัปดาห์ หรือ ราว 10,000 ล้านบาทต่อเดือย ขณะที่สถานะล่าสุด ณ วันที่ 12  ก.พ.2566 ติดลบน้อยลงอยู่ที่ 108,610 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน ติดลบ 62,895 ล้านบาท และบัญชีLPG ติดลบ 45,715 ล้านบาท

ส่วนสถานการณ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ตลาดโลก ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากยังไม่พ้นช่วงฤดูหนาวในต่างประเทศทำให้ความต้องการใช้ LPG ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคา LPG ตลาดโลก ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยปัจจุบัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ใช้เงินเข้าไปอุดหนุนราคาขายปลีก LPG ถัง 15 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นเป็น 9 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาขายปลีก อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม

ขณะที่ วันที่ 1 มี.ค.นี้ ราคาขายปลีก LPG เพิ่มอีก 15 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากทิศทางราคาLPG คาร์โก้ เฉลี่ย 2 สัปดาห์ข้างหน้า พบว่า ราคายังอยู่ในระดับกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ทำให้ยังต้องอุดหนุนราคาอยู่ที่กว่า 8 บาทต่อกิโลกรัม

“แม้ว่าราคาดีเซลตลาดโลกจะอ่อนตัวลง แต่ก็ยังวางใจไม่ได้ ซึ่งสถานการณ์ราคาที่ลดลงก็ส่งผลให้สถานะกองทุนฯดีขึ้น สกนช.จึงเสนอ กบน.ให้ปรับลดราคาขายปลีกดีเซล เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ส่วนราคาLPG ที่ยังอุดหนุนอยู่นั้น ก็มั่นใจว่า ยังอยู่ในระดับที่กองทุนฯบริหารจัดการได้”

สำหรับความคืบหน้าแผนกู้เงินของกองทุนน้ำมันฯนั้น ล่าสุด ยังอยู่ระหว่างรอทางกระทรวงการคลัง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) นำเสนอแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งเบื้องต้น กองทุนน้ำมันฯจะได้เงินประมาณ 80,000 ล้านบาท และหากได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว สกนช.ก็จะเร่งเบิกจ่ายเงินเพื่อชำระคืนหนี้ให้กับผู้ค้าม.7 จากก่อนหน้านี้ได้รับเงินมาแล้ว 30,000 ล้านบาท หากรวมกับวงเงินที่จะได้เพิ่มอีก 80,000 ล้านบาท ก็จะครอบคลุมภาระหนี้ที่มีอยู่ 110,000 ล้านบาท จากก่อนหน้านี้ มีหนี้อยู่ที่ระดับ 130,000 ล้านบาท