มติ กบน.ตรึงราคาดีเซล 35 บาทต่อลิตร ต่อเนื่อง

ผู้ชมทั้งหมด 581 

มติ กบน.ตรึงราคาดีเซล 35 บาทต่อลิตร ต่อเนื่อง

มติ กบน. ตรึงราคาดีเซลสัปดาห์นี้ ที่ 34.94 บาทต่อลิตรต่อเนื่อง หลังราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลง พร้อมปรับลดชดเชย ราคาดีเซล ลงเหลือ 1.19 บาทต่อลิตร ขณะที่เงินบริจาคเข้ากองทุนน้ำมันฯของ ปตท. คาดส่งเงินก้อนแรก 1,000 ล้านบาท ส.ค.นี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)  3 ส.ค. 2565 มีมติให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล สัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร โลกปรับลดลง จากความกังวลด้านเศรษฐกิจโลกถดถอย และหากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงต่อเนื่อง ในวันที่ 5 ส.ค. 2565 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีโอกาสปลดภาระการชดเชยดีเซลลง หรือ ไม่ต้องชดเชยราคาดีเซลอีก

ขณะเดียวกันที่ประชุมฯ ยังมีมติให้ปรับลดเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซล ลง จาก 2.36 บาทต่อลิตร เหลือ 1.19 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมลดลง จากเดิมเงินไหลออกกว่า 100 ล้านบาทต่อวัน เหลือเพียง 72.91 ล้านบาทต่อวัน หรือ 2,260 ล้านบาทต่อเดือน

สถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2565 กองทุนฯ ติดลบรวม 116,277 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมัน ติดลบ 76,480 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 39,797 ล้านบาท โดยกองทุนฯ มีเงินไหลออกจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและ LPG อยู่ที่ 72.91 ล้านบาทต่อวัน และยังต้องชำระหนี้ประจำเดือนอีกส่วนหนึ่ง  ส่วนเงินไหลเข้าจากการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน และดีเซลเกรดพรีเมียม และ LPG บางส่วนอยู่ที่ 76.25 ล้านบาทต่อวัน

แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า ความคืบหน้าเงินบริจาค 3,000 ล้านบาท ที่บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) จะมอบให้กองทุนน้ำมันฯ เดือนละ 1,000 ล้านบาท เป็นเวลา 3 เดือน  คาดว่า กองทุนฯจะได้รับเงินก้อนแรก 1,000 ล้านบาท ภายในเดือน ส.ค. 2565 โดยเบื้องต้น จะนำไปใช้ดูแลราคาLPG เป็นหลัก เนื่องจากเงินดังกล่าวมาจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ