มติ กบน. ลดรีดเงินดีเซลส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ สกัดขึ้นราคาหน้าปั๊มเกิน 35 บาทต่อลิตร

ผู้ชมทั้งหมด 501 

กบน.ปรับลดเรียกเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันลง 0.47 บาทต่อลิตร หลังราคาตลาดโลกพุ่ง กดค่าการตลาดต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร หวังสกัดผู้ค้า ไม่ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกเกิน 35 บาทต่อลิตร

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันนี้ ( 3 ม.ค. 2566) มีมติปรับลดอัตราเรียกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลลง 0.47 บาทต่อลิตร เหลือ 4.81 บาทต่อลิตร จากเดิมเรียกเก็บ 5.28 บาทต่อลิตรหลังราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมัน ลดลงต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร กบน.จึงต้องลดการจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนฯ เพื่อรักษาค่าการตลาดให้อยู่ในระดับปกติ ประมาณ 1.40 บาทต่อลิตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาขายปลีกดีเซลเกิน 35 บาทต่อลิตร

ขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ณ วันที่ 8 ม.ค. 2566 กองทุนฯ ติดลบ อยู่ที่ 119,771 ล้านบาท  จากการนำเงินไปชดเชยราคาน้ำมัน 75,214 ล้านบาท และชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) อีก 44,557 ล้านบาท

ที้งนี้ ราคาน้ำมันโลกที่ปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันลดลง โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) รายงานว่า ณ วันที่ 13 ม.ค. 2566 ค่าการตลาดผู้ค้าดีเซลลดต่ำกว่า 1 บาทต่อลิตร อยู่ที่ 0.93 บาทต่อลิตร ส่วนค่าการตลาดกลุ่มเบนซิน อยู่ที่ประมาณ 3 บาทต่อลิตร ขณะที่ค่าการตลาดเฉลี่ยระหว่าง  1-13 ม.ค. 2566 อยู่ที่  2.11 บาทต่อลิตร โดยค่าการตลาดรายวันยังต่ำกว่าที่ภาครัฐขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันตรึงค่าการตลาดไว้ไม่ให้เกิน 1.40 บาทต่อลิตร