มติ ครม. โยกย้าย 3 ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ผู้ชมทั้งหมด 356 

ครม. ไฟเขียว โยกย้าย 3 ข้าราชการพลังงาน “วัฒนพงษ์” นั่ง ผอ.สนพ. ตั้ง “นันธิกา” นั่งอธิบดี พพ. ขณะที่ “วีรพัฒน์” ดำเรงตำแหน่งรองปลัดฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มี นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกฯเป็นประธานที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

2.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน 

3.น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 

ทั้งนี้ การตั้งแต่ดังกล่าว ให้มีผลวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป