“มนพร” เยี่ยมชมการทดสอบใช้งาน “ป้อมปล่อยรถเมล์” รูปแบบใหม่

ผู้ชมทั้งหมด 398 

มนพร” เยี่ยมชมการทดสอบใช้งาน “ป้อมปล่อยรถเมล์” รูปแบบใหม่ นำร่องให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้ ก่อนขยายผลทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 41 จุด

วันนี้ (3 พฤษภาคม 2567) นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานและการใช้งานป้อมปล่อยรถโดยสารต้นแบบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยมี นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้บริหาร และพนักงาน ขสมก. ให้การต้อนรับ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพหลโยธิน)

นางมนพร กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ ขสมก. ดำเนินการจัดหาป้อมปล่อยรถโดยสารใหม่ที่มีความสวยงาม พร้อมติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดแทนป้อมปล่อยรถโดยสารที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขสมก. จึงได้จัดทำป้อมปล่อยรถโดยสารใหม่ จำนวน 1 ป้อม เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานและเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการ ตามนโยบาย “ราชรถยิ้ม” ที่ต้องการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีรอยยิ้มและมีความสุขในการทำงาน เพื่อส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชน วันนี้จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงาน และเยี่ยมชมการทดสอบระบบการใช้งานป้อมปล่อยรถโดยสารของ ขสมก. ซึ่งเริ่มทดสอบระบบการใช้งานวันวันนี้เป็นวันแรก ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนเปิดใช้จริงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

โดยจะประเมินผลการใช้งานจากพนักงานและประชาชน ประมาณ 15 – 20 วัน เพื่อใช้เป็นต้นแบบขยายผลการใช้งานป้อมปล่อยรถโดยสาร ขสมก. ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลต่อไปอีกจำนวน 40 ป้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใยระยะเวลา 3 เดือน สำหรับป้อมปล่อยรถโดยสารเป็นตู้สี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน – เขียว สามารถกันแดดและฝนได้ ภายในตู้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบโซล่าเซลล์ ระบบไฟฟ้าไว้ให้บริการพนักงานสำหรับการทำงานบริการประชาชน ด้านนอกตู้มีจอ LED ขนาด 32 นิ้ว แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถเมล์ ขสมก. ที่ผ่านป้อมปล่อยรถโดยสาร ระยะเวลาที่รถจะเข้าป้ายเพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ และมีไฟฟ้าส่องสว่างเวลาเวลากลางคืนเพื่อความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ การเลือกทดสอบระบบการใช้งานที่เกาะ พหลโยธิน อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เนื่องจากมีปริมาณการเดินรถหนาแน่น เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถโดยสาร รถตู้โดยสาร และรถไฟฟ้า นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะได้โดยสารรถประจำทาง ขสมก. สาย 26 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยังป้ายหยุดรถสวนจตุจักรด้วย

สำหรับความคืบหน้าการจัดหาผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสาร NGV รายใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนมิถุนายน 2567 จากนั้นจะทยอยซ่อมฟื้นฟูรถโดยสาร NGV เพื่อนำมาวิ่งให้บริการประชาชนโดยเร็ว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนกันยายน 2567 ส่วนการแก้ไขปัญหารถโดยสารขาดระยะ ไม่เพียงต่อการให้บริการประชาชนนั้น ขสมก.ได้นำรถโดยสารจากสายอื่น มาให้บริการในสายที่มีปริมาณการเดินทางและมีความต้องการเดินทางมากกว่าในชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายไว้ว่า ในการโยกย้ายสายรถโดยสารจะต้องไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ และมอบให้ ขสมก. เฝ้าติดตาม แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมอ