“มนพร” โชว์ผลงาน สบพ.-รทส. งวด 8 เดือน ทุกนโยบายเดินหน้าได้ตามแผน

ผู้ชมทั้งหมด 144 

มนพร” โชว์ผลงาน สบพ.-รทส. งวด 8 เดือน พบทุกนโยบายเดินหน้าได้ตามแผน พัฒนาหลักสูตรผลิตบุคลากรคุณภาพ รองรับอุตฯการบินโต – อัพศักยภาพ โรงแรมในเครือ พร้อมต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภายในช่วงระยะ 8 เดือน (กันยายน 2566 – พฤษภาคม 2567) หน่วยงานสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) และ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) ได้รายงานผลดำเนินงานพบว่ามีการพัฒนาในเชิงบวกหลายด้านตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายที่กำหนด

โดย สบพ. รายงานว่าช่วงที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จได้รับการรับรองจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็น 1 ใน 9 สถาบันฝึกอบรมของโลก พร้อมทั้งสามารถดำเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ส่งเสริมการใช้พลังงาน Solar Cell ในสถานที่ทำการทุกแห่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน สบพ. และเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันยังสามารถบูรณาการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ให้มีหัวใจในการให้บริการและการทำงานตามนโยบายราชรถยิ้ม นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่วมกับสถาบันการบินของประเทศอื่นๆ โดยร่วมมือพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอรองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต เช่น ความร่วมมือกันระหว่าง สบพ. กับ The International Civil Aviation Organization on Regional Training Centres of Excellence รวมถึงความร่วมมือกันของสถาบันการบินพลเรือนกับ (IIAC) ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น

นางมนพร กล่าวต่อว่า อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรการบินและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเดินหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งขณะนี้ สบพ. อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2568 – 2570 วงเงินรวมประมาณ 414 ล้านบาท

ส่วนของโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) สามารถบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าพักจำนวน 108,000 คน ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราการเข้าพักของลูกค้าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอัตราการเข้าพักในธุรกิจโรงแรมทั่วไป ขณะที่ลูกค้าที่ใช้บริการห้องอาหารและบาร์ของทางโรงแรมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีจำนวน 155,000 คน

นอกจากนี้ รทส. ยังคงรักษากลุ่มลูกค้าที่ทำสัญญาการเข้าพักระยะยาวกับทางโรงแรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสายการบินหลักต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางโรงแรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้ง รทส. ยังมีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงแรมระดับสากล เช่น การได้ใบรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภท โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว จากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะที่ ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy) 96.99% มีรายได้ 403.64 ล้านบาท สูงกว่า งบประมาณ 6.8% และสูงกว่าปีที่ผ่านมาในระยะเวลาเดียวกัน 8.4% และมีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา 96.32 ล้านบาท