มาตรการ 20 บาท หนุนรถไฟฟ้าสายสีแดง ผู้โดยสารนิวไฮ 35,352 คน  

ผู้ชมทั้งหมด 1,142 

นิวไฮ สายสีแดง” มีผู้ใช้บริการสูงสุดต่อเนื่อง จำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ 35,352 คน หลังใช้มาตรการค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ..จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า หลังจากรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ดำเนินการตามนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ในระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ทั้ง 2 เส้นทาง ได้แก่ สายธานีรัถยา ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีรังสิต และสายนครวิถี ช่วงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีตลิ่งชัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้นนั้น ตั้งแต่เริ่มนโยบายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน มีปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถทำสถิติผู้ใช้บริการสูงสุด (New High) ได้อีกครั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ 35,352 คน โดยสถานีที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด คือ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ 9,458 คน

อีกทั้ง ในช่วงวันที่ 2 – 10 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการจัดงานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยังเตรียมความพร้อมในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้า เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ใช้บริการที่จะเดินทางไปที่เที่ยวในงานเกษตรแฟร์สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้อย่างสะดวก โดยลงที่สถานีบางเขน และเลือกใช้ทางออกที่ 7 หรือ 8 โดยบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้โดยสารจะให้ความไว้วางใจเดินทางด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จนสามารถทำสถิติผู้ใช้บริการสูงสุด (New High) ได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการเดินรถไฟฟ้า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยู่เสมอ รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงทุกการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมืองได้อย่างยั่งยืน