มี.ค. นี้  กฟผ. พร้อมจ่ายไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ 24 MW

ผู้ชมทั้งหมด 649 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ชุดที่ 1 เข้าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังน้ำ และแบตเตอรี่ (BESS) เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนมีนาคม 2567 นี้

โครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนดำเนินงานของกฟผ. เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัตน์ ขนาดกำลังการผลิต 24 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ 2 ต่อจากโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี ขนาดกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ที่ได้ COD ไปเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งทั้ง 2 โครงการสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนของกฟผ.ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018 Rev.1) ปี 2561-2580