มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินฯสนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ผู้ชมทั้งหมด 1,316 

เมื่อเร็วๆ นี้ นางพวงเพชร บุญสาย กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ นางดอริส วิบูลย์ศิลป์ กรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเครื่องปรับอากาศ   แคเรียร์ รุ่น SPLIT (R-410A) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มูลค่า 918,494.13 บาท ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมี พลโทวิชัย มนัสสิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกพิเศษหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ