รถไฟทางคู่สายใต้ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ เสร็จแล้ว 100% พร้อมทดสอบเดินรถ

ผู้ชมทั้งหมด 594 

รฟท.อัพเดทงานก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างเสร็จ 100% พร้อมทดสอบเดินรถ และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 67

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ว่า ขณะนี้การก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลกมเตร(กม.) มูลค่า 5,807 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาเสร็จสิ้นครบ 100% แล้ว  ซึ่งเป็นไปตามแผน และอยู่ระหว่างทำการทดสอบการเดินรถในระบบทางคู่ เบื้องต้นผลการทดสอบอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเสียเวลาของขบวนรถ และการสับเปลี่ยนรางได้เป็นอย่างดี คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถแบบทางคู่ได้เต็มรูปแบบได้ภายในปี 67

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ขนานไปกับทางรถไฟเดิม เป็นโครงสร้างทางรถไฟวิ่งระดับพื้นดินทั้งหมด ประกอบด้วย สะพาน 2 แห่ง สถานีรถไฟ 12 แห่ง ป้ายหยุดรถ 1 แห่ง ย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) จำนวน 2 แห่งที่สถานีสามร้อยยอด และสถานีทุ่งมะเม่า ตลอดจนงานก่อสร้างอื่นๆ เช่น งานระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม งานรั้ว งานก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ  ถนนกลับรถยกระดับรูปตัวยู ถนนลอดใต้สะพานทางรถไฟ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเสมอระดับรถไฟกับรถยนต์

อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างทางรฟท.ได้คงความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรอบในพื้นที่ มีไฮไลท์สำคัญ เช่น สถานีรถไฟหัวหิน ได้ออกแบบสถานีให้เป็นแบบผสมผสานนำเอกลักษณ์และความสวยงามของสถานีรถไฟหัวหินเดิมมาไว้ที่สถานีหัวหินใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยเมื่อสถานีแห่งใหม่เปิดให้บริการ สถานีหลังเดิมจะยังคงเปิดให้บริการควบคู่ไปด้วย 

นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับป้ายหยุดรถสวนสนประดิพัทธ์ เป็นสถานีสวนสนประดิพัทธ์ เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาพักผ่อนริมหาสวนสนประดิพัทธ์จำนวนมาก รวมทั้งยังมีการก่อสร้างสะพานดำ บริเวณก่อนถึงสถานีปราณบุรี ซึ่งเป็นสะพานที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อเชื่อมต่อไปยังหาดปราณบุรีอีกแหล่งท่องเที่ยวชายหาดยอดนิยม ซึ่งรถไฟทางคู่สายนี้เป็นเส้นทางรถไฟที่วิ่งใกล้แนวชายทะเลมากที่สุดในไทย ระหว่างช่วงสถานีทุ่งมะเม่า ต่อเนื่องไปจนถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์

นายเอกรัช กล่าวอีกว่า ส่วนความก้าวหน้างานก่อสร้างโยธา โครงการรถไฟทางคู่สายใต้ในสัญญาอื่นๆ มีดังนี้  สัญญาที่ 1 นครปฐม-หนองปลาไหล มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแล้ว 97.167 % สัญญาที่ 2 หนองปลาไหล-หัวหิน  มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแล้ว 95.645 % สัญญาที่ 3 หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ งานก่อสร้างโยธาเสร็จสิ้นแล้ว 100%  สัญญาที่ 4 ประจวบคีรีขันธ์-บางสะพานน้อย  มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแล้ว 91.547 % และสัญญาที่ 5 บางสะพานน้อย-ชุมพร  มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างแล้ว  94.555 %

ทั้งนี้ รฟท.มุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทุกโครงการให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการทันตามแผนที่กำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน  ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการขนส่งเพิ่ม ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ให้ประเทศ เพื่อกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางของภูมิภาคอาเซียนต่อไป