รพ.ปิยะเวท จับมือ อัลฟ่า คอม เปิดให้บริการ Mobile lab ตรวจคัดกรองโควิด-19 

ผู้ชมทั้งหมด 263 

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) – นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (กลาง) นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลเครือปิยะเวท (ซ้าย) นายคเณศ กาญจนแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด (ขวา) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับการตรวจการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด – 19) ด้วยเทคนิค CRISPR ระหว่าง โรงพยาบาลปิยะเวท และ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจนวัตกรรม (S-curve) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19

โดยนำร่องให้บริการแก่บุคลากรภายในกลุ่ม ปตท. และจะขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ในระยะถัดไป โดย Mobile lab นี้ พัฒนาโดยโครงการ BLUE ENGENE ภายใต้บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด ให้สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อให้บริการได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตรวจวินิจฉัยโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจาก รพ.ปิยะเวท โดยใช้ชุดตรวจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี CRISPR (คริสเปอร์) พัฒนาโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID – 19) ได้อย่างแม่นยำ ใช้งานสะดวก และทราบผลได้รวดเร็ว ได้การรับรอง โดย อย. และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ “Dual gene CRISPR SARS-CoV-2 RNA Detection Kit” เพื่อเสริมประสิทธิภาพและแบ่งเบาการทำงานของภาครัฐและเอกชนในการค้นหาเชิงรุก เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบบริการด้านสาธารณสุขของประชาชน สามารถนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที นำไปสู่การควบคุมการแพร่ระบาดและเพิ่มศักยภาพการรับมือภายใต้วิกฤตที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยยังคงรักษามาตรการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง