รฟท.ดันรถไฟไทย-จีนเฟส2เข้าครม.ไตรมาส3

ผู้ชมทั้งหมด 870 

รฟท. ดันรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย วงเงิน 2.5 แสนล้านบาทเข้าครม.ไตรมาส 3/64 เร่งประมูลปลายปีนี้ แย้มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 11.25% รวมทั้งเส้นกรุงเทพฯ-นครราชสีมาให้ผลตอบแทนที่ 12.10%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทาง กรุงเทพ-หนองคาย  เฟส 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทางราว 356 กิโลเมตร โดยในเบื้องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประเมินกรอบวงเงินลงทุนรวมราว 252,347 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน มี.ค. 2564 

ทั้งนี้หลังจากออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จจะต้องเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ส่งเรื่องต่อไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยแหล่งข่าวจาก รฟท.คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าครม.ได้ภายในช่วงไตรมาส 3/64 และคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกวดราคาได้ในช่วงปลายปี 2564 เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี

อย่างไรก็ตามการดำเนินในขั้นตอนก่อสร้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเวนคืนพื้นที่หากมีการเวนคืนพื้นที่ไม่มากก็สามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยในเบื้องต้นจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าอาจจะมีผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน 19 อำเภอใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย ซึ่งจากการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่มีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการเฉพาะช่วงนครราชสีมา-หนองคาย พบว่ามีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 11.25% ขณะที่ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ตลอดเส้นทาง รวมทั้ง 2 เฟส คือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 12.10%

สำหรับแนวเส้นทางระยะทาง 356 กิโลเมตร นั้น แบ่งออกเป็น ทางรถไฟระดับพื้นดิน 185 กิโลเมตร  และทางรถไฟยกระดับ 171 กิโลเมตรมีจำนวรวมทั้งสิ้น  5 สถานี คือ อ.บัวใหญ่  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี และจ.หนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง บริเวณสถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย  นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบํารุงที่เชียงรากน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และที่สถานีนาทา จ.หนองคาย