รฟท.ลุ้นรถไฟทางคู่เหนือ-อีสานประกาศผลต.ค.64

ผู้ชมทั้งหมด 414 

รฟท. ลุ้นคณะกรรมการตรวจสอบรถไฟทางคู่สายเหนือ-อีสาน ขีด 3 ทางเลือกเดินหน้าลงนาม ล้มประมูล และยกเลิกโครงการ ยันหาประกวดราคาใหม่กระทบต้นทุนเพิ่ม 6-7 พันล้าน

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (สายเหนือ) ระยะทาง 323 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 สัญญารวมกรอบวงเงินลงทุน 72,920 ล้านบาท และโครงการรถไฟทางคู่ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม (สายอีสาน) ระยะทาง 355 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 สัญญากรอบวงเงินลงทุนรวม 55,458 ล้านบาท ภายหลังจากที่ประกวดราคาไปแล้วนั้นในขณะนี้คณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาก่อสร้างอยู่ระหว่างการตรวจสอบการประกวดราคาที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดหลังจากมีผู้ร้องเรียนว่าการประกวดราคาไม่โปร่งใส

โดยทางการรถไฟฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้ว 2 รอบในวันที่ 5 และ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาก่อสร้างยังไม่มีการขอรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งการพิจารณาภายใต้เงื่อนไข 3 ทางเลือก คือ 1.เห็นชอบการประกวดราคาตามที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุด 2.ยกเลิกการประกวดราคาแล้วจัดประกวดราคาใหม่  หรือ 3.ยกเลิกโครงการ

ทั้งนี้หากยกเลิกการประกวดราคาทั้ง 2 โครงการแล้วดำเนินการประกวดราคาใหม่ก็จะส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างมีต้นทุนที่สูงขึ้นประมาณ 6,000-7,000 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น ราคาเหล็ก ปูนซีเมนต์ ราคาน้ำมัน เป็นต้น และยังส่งผลให้การพัฒนาโครงการล่าช้าออกไปอีกหากจะต้องประกวดราคาใหม่

อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาฯ ไม่ขอรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็คาดว่าจะทำให้ได้ข้อสรุปในเรื่องการประกวดราคาเร็วขึ้น ซึ่งหากผลการพิจารณายืนยันให้ลงนามในสัญญากับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดของทั้ง 2 โครงการในขั้นตอนต่อไปก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรฟท. พิจารณาอนุมัติผลการประกวดราคาแล้วประกาศผลได้ภายในเดือนตุลาคม 2564

อนึ่งโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เป็นการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผ่านเว็บไซต์ของ รฟท. โดยสายเหนือแบ่งเป็น 3 สัญญา ส่วนผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดประกอบด้วย สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กิโลเมตรกลุ่มกิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า ITD-NWR ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) หรือ ITD และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR เสนอราคาต่ำสุด 26,568 ล้านบาท

ส่วนสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กิโลเมตร กิจการร่วมค้า CKST JOINT VENTURE ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เสนอราคาต่ำสุดที่ 26,900 ล้านบาท และสัญญาที่ 3 ช่วง ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กิโลเมตร กิจการร่วมค้า CKST JOINT VENTURE เสนอราคาต่ำสุดที่ 19,390 ล้านบาท

ขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายอีสาน แบ่งเป็น 2 สัญญา โดยแหล่งข่าวรฟท. ระบุว่า สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านไผ่-หนองพอก ระยะทาง 180 กิโลเมตร บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 27,100 ล้านบาท สัญญาที่ 2 ช่วงหนองพอก-สะพานมิตรภาพ3 ระยะทาง 175 กิโลเมตร บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เสนอราคาต่ำสุด 28,310 ล้านบาท