“รฟท.” ส่งหนังสือด่วนถึง UNIQ สั่งระงับเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 

ผู้ชมทั้งหมด 506 

“รฟท.” แจง 9 ประเด็น พร้อมส่งหนังสือด่วนถึง UNIQ สั่งระงับเปลี่ยนป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 33 ล้านบาท รอผลสรุปสอบข้อเท็จจริง 20 ม.ค.นี้

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือลงวันที่ 9 ม.ค. 2566 ถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ UNIQ  เรื่อง ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยในหนังสืออ้างถึง 1.สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กส.5/รฟพ./2565 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 65 2.หนังสือการรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ รฟ1/2506/2565 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2565 และ 3.หนังสือ UNIQ เลขที่UN/SRT/BS-KA/O19/OE66/010301 ลงวันที่ 3 ม.ค. 66

นอกจากนี้ในหนังสือยังระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง1. การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้าง UNIQ โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถฟแห่ประเทศไทย ต่อมาการรถไฟฯ ได้มีหนังสือแจ้งวันส่งมอบสถานที่ ก่อสร้างและแจ้งให้เริ่มงานในวันที่ 3 ม.ค.2566 ถึงบริษัทฯ ตามอ้างถึง และเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 บริษัทฯ มีหนังสือแจ้งยืนยันการรับมอบสถานที่และยืนยันการเริ่มงานตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น  การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอให้ระงับงานรื้อย้าย จัดหา และติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยไปก่อน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายนิรุตม์ กล่าวว่า รฟท.ต้องการให้เลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวออกไปก่อนเพื่อรอผลสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงคมนาคมก่อน ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นการให้ระงับการดำเนินงานชั่วคราวไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่อย่างใด เพื่อแสดงความโปร่งใสและสุจริต และหากกระบวนการสอบข้อเท็จจริงมีข้อเสนอแนะอื่นๆ รฟท.ก็พร้อมจะนำมาดำเนินการเพิ่มเติม ทั้งนี้ รฟท.ยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เป็นไปด้วยโปร่งใส ถูกต้อง และมีราคาที่เหมาะสม

ด้าน นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชี่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นายปฏิกร ณ สงขลา จากสภาสถาปนิก ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร และนายเสกสรร พหลเวชช์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ กรมบัญชีกลาง เข้าร่วม

โดย นายสรพงศ์ ระบุว่า ที่ประชุมได้รับคำชี้แจงพร้อมเอกสารอย่างละเอียดจาก นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ใน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ความเป็นมาของโครงการ 2.ขอบเขตงาน หรือ TOR  3.รายละเอียดราคากลาง 4.รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ทุกครั้ง) 5.การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกสั่งจ้าง และรายละเอียดการสั่งจ้าง 6.สำเนาข้อเสนอราคาของบริษัทผู้รับจ้าง 7.สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจ้าง ทุกครั้ง 8.สัญญาจ้าง 9.เปรียบเทียบราคาการติดตั้งป้าย กับ ราคาตลาดโดยทั่วไป 

อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากต้องพิจารณาการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม และทำความจริงให้ปรากฏใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.รฟท.ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของกรมบัญชีกลางหรือไม่ รวมถึงเหตุผลการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง และ 2.ความเหมาะสมทางด้านราคา แนวคิด และทางเลือกในการดำเนินการที่จะทำให้ประหยัดงบประมาณได้กว่าเดิมหรือไม่ ซึ่งในเรื่องของราคาจะมีการเปรียบเทียบกับราคาจัดจ้างเปลี่ยนป้ายฯ เมื่อปี 2553 ด้วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงคมนาคมได้ภายใน 15 วัน หรือในวันที่ 20 ม.ค.นี้