รฟท.เตรียมชงครม.ประมูลรถไฟทางคู่เฟส2ก่อน2เส้นทาง

ผู้ชมทั้งหมด 587 

รฟท.เร่งประมูลรถไฟทางคู่เฟส 2 ก่อน 2 โครงการ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย และช่วงขอนแก่น-หนองคาย หวังเชื่อมต่อเดินรถไฟแบบไร้คอขวด มั่นใจไม่เกิน 2 เดือนเสนอกระทรวงคมนาคม คาดเสนอครม.เดือนตุลาคม64

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดถึงความคืบหน้าโครงการลงทุนพัฒนารถไฟทางคู่ เฟส 2 จำนวน 7 โครงการวงเงินรวมกว่า 2.71 แสนล้านบาท ว่า ปัจจุบันทางกระทรวงคมนาคมเร่งรัดให้ขับเคลื่อนระบบขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ในขณะนี้รฟท.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้สามารถเปิดประมูลก่อน 2 โครงการที่เป็นเส้นคอขวด คือ 1.ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน 59,399 ล้านบาท เพื่อรองรับเชื่อมต่อการเดินทางของช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่ได้เปิดประมูลไปแล้ว และ 2.ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 25,842 ล้านบาท รองรับการเชื่อมต่อในการเดินทางของช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว

โดยทั้ง 2 โครงการนี้รฟท. อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการนำรายละเอียดโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรฟท. (บอร์ด) และเสนอไปยังกระทรวงคมนาคม โดยคาดว่าจะสามารถเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาได้ภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในการดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้ ครม.ได้ในเดือนตุลาคม 2564

สำหรับอีก 5 โครงการที่เหลือ ประกอบด้วย ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กิโลเมตร วงเงิน 57,992 ล้านบาท ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร วงเงิน 36,683 ล้านบาท ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร วงเงิน 23,080 ล้านบาท ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร วงเงิน 56,114 ล้านบาท ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 7,864 ล้านบาท จะเร่งทยอยเปิดประมูลในปี 2565