รฟท. เปิดยื่นชิงพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์  

ผู้ชมทั้งหมด 379 

การรถไฟฯ ประกาศเชิญชวนเอกชนเข้ายื่นข้อเสนอผลตอบแทน ใช้ประโยชน์พื้นที่ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี จำนวน 4 สัญญา

การรถไฟฯ ประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี จำนวน 4 สัญญา เริ่มจำหน่ายซองเอกสาร 15 มี.ค.-28 เม.ย.66 เปิดซองข้อเสนอ 16-17 ส.ค.66 ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร มีร้านค้า-ร้านอาหาร-โรงแรมพร้อมให้บริการ รองรับการเดินทางของประชาชน-นักท่องเที่ยว แลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพฯ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ออกประกาศเชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจ เข้ายื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี ได้แก่ สถานีตลิ่งชัน สถานีบางบำหรุ สถานีบางซ่อน สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก(ม.รังสิต) และสถานีรังสิต 

การดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการสถานีรถไฟสายสีแดง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศและเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารและโรงแรม เป็นต้น สามารถรองรับการเดินทางของประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และปลอดภัยนอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ เพื่อพัฒนาการให้บริการกับประชาชนต่อไป 

สำหรับประกาศเชิญชวนฯ แบ่งเป็น 4 สัญญา ใช้วิธีประกวดข้อเสนอผลตอบแทน ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 47,675 ตารางเมตร

สัญญาที่ 2 โครงการยื่นข้อเสนอผลตอบแทนการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 3,759 ตารางเมตร

สัญญาที่ 3 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,303 ตารางเมตร 

สัญญาที่ 4 โครงการยื่นข้อเสนอเพื่อสิทธิการบริหารจัดการพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 2,080 ตารางเมตร

ย่างไรก็ตามในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 การรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารการประกวดเสนอผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  –  28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 การรถไฟฯ กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1 ประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 ประกาศผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สินชั้น 1 และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทนสัญญาที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เช้า) และสัญญาที่ 3 เวลา 13.00 – 16.00 น. (บ่าย) ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1

ส่วนสัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 การรถไฟฯ กำหนดเปิดขายเอกสารฯ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  –  28 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1 ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 ประกาศผลผู้ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านผลตอบแทน สัญญาที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (เช้า) และสัญญาที่ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น. (บ่าย)  ณ ห้องประชุมสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 1