รฟท.เปิดเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงเริ่มเก็บตั๋วธ.ค.64

ผู้ชมทั้งหมด 1,062 

รฟท. เปิดเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง ปลาย ก.ค.นี้ให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี ก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ใน ธ.ค.64 รองรับผู้โดยสาร 4.63 แสนคนต่อวัน พร้อมเร่งเปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสถานีกลางบางซื่อคาดประกาศ TOR ได้ภายใน ก.ค.-ส.ค.64

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ และให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ประมาณปลายปีนี้ โดยโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงทั้ง 2 ช่วงนั้นคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารมาใช้บริการได้ราว 463,000 คน ต่อวัน ขณะที่สถานีกลางบางซื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ จำนวน 624,000 คน ต่อวัน

ทั้งนี้เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเดินรถไฟทาง รฟท. ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดดำเนินการสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ารองรับการใช้ไฟฟ้าของสถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งสถานีกลางบางซื่อนั้นเป็นศูนย์กลางการคมนาคมระบบรางของไทยแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่เชื่อมต่อทุกรูปแบบการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ ซึ่งโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงถือเป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แหล่งข่าวจากรฟท. เปิดเผยว่า ได้กำหนดเปิดให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงในเดือนธันวาคม 2564 และเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเดินรถไฟทางรฟท.อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) พื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อ คาดว่าจะสามารถออกประกาศ TOR ได้ภายในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 เพื่อดำเนินการเปิดประกวดราคาให้แล้วเสร็จก่อนจะเปิดให้บริการเดินรถเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2564

สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารสถานีกลางบางซื่อนั้นมีพื้นที่ราว 298,200 ตะรางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่บริการผู้โดยสารและประชาชน 129,400 ตะรางเมตร พื้นที่เชิงพาณิชย์ 51,465 ตะรางเมตร และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา 2,360 ตะรางเมตร

ส่วนอัตราค่าโดยสารทางนนั้นทางคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าโดยสารได้ขอให้รฟท.ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกอบการพิจารณาเรื่องอัตราค่าโดยสาร ซึ่งทางรฟท.จะเร่งดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้กับคณะอนุกรรมการฯ ภายในเดือนมิถุนายนนี้

โดยในเบื้องต้นนั้นอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะเริ่มต้นที่ 12 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาทตลอดสาย เฉลี่ย 1.01 บาทต่อกิโลเมตร ขณะที่บัตรโดยสารรายเดือน 20 เที่ยว 700 บาท เฉลี่ย 35 บาทต่อเที่ยว, 30 เที่ยว 900 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, และ 50 เที่ยว 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว ซึ่งหากซื้อบัตรโดยสารรายเดือนก็จะได้ราคาที่ประหยัด ส่วนผู้สูงอายุมีส่วนลด 50% สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.ได้รับยกเว้นค่าโดยสาร บัตรสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิด 91-120 ซม.มีส่วนลด 50% บัตรนักเรียนนักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปีมีส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารปกติ

ส่วนกรณีที่มีการใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 นั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดให้บริการเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ เนื่องจากจะเปิดให้ผู้โดยสารใช้ประตูทางเข้า ออกสถานีที่ประตู 1 เพียงอย่างเดียว ซึ่งการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 ที่ใช้พื้นที่โซนประตู 1 คาดว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 นั้นจะใช้พื้นที่โซนประตู 2-3-4  ก็จะแยกโซนกันชัดเจน