รฟม.ขานรับนโยบายรัฐจำกัดผู้โดยสารMRTไม่เกิน75%

ผู้ชมทั้งหมด 720 

รฟม.- BEM ขานรับนโยบายรัฐกำหนด 8 มาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 รถไฟฟ้า MRT จำกัดผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 หลังรัฐบาลคลายล็อกดาวน์

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. พร้อมขานรับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม โดยร่วมมือกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ในการควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารให้ไม่เกินร้อยละ 75 ของความจุภายในขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารตระหนักถึงการดูแลสุขอนามัยของตนเองและส่วนรวมตลอดการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ดังนี้ 

โดยรฟม.และ BEM ได้กำหนด 8 มาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 1.กรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นจะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร (Group Release) เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดทั้งในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า 2.ขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing 3.ขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยผู้โดยสารจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส

4.ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดการเข้าใช้บริการ 5.ขอความร่วมมือผู้โดยสารงดการสนทนาขณะโดยสารภายในขบวนรถ 6.ขอความร่วมมือผู้โดยสารไม่หันหน้าเข้าหากันเมื่ออยู่ภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า 7.ขอความร่วมมือผู้โดยสารสแกน QR Code ไทยชนะที่ติดอยู่ในตู้โดยสารและ 8.ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการใช้บริการทุกครั้ง

ทั้งนี้ รฟม. และ BEM ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสถานีตลอดระยะเวลาการให้บริการ การตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี

การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานีและภายในขบวนรถไฟฟ้า การทำความสะอาดเหรียญโดยสารก่อนนำไปให้บริการ รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานี เพื่อความปลอดภัยของทุกคน 

ปัจจุบันรถไฟฟ้า MRT ได้มีการปรับเวลาในการให้บริการ โดยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการเวลา 06.00 – 21.00 น. และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงให้บริการเวลา 05.30 – 21.00 น. (รถไฟขบวนสุดท้ายถึงสถานีปลายทาง เวลา 21.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง