รฟม. คืนผิวจราจรบนถนนศรีนครินทร์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 874 

รฟม. คืนผิวจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณคลองโคกวัด ถึง แยกสวนหลวง (ศรีนุช) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรงคืนผิวจราจรบนถนนศรีนครินทร์ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่บริเวณคลองโคกวัด ถึงแยกสวนหลวง (ศรีนุช) ซึ่งเป็นบริเวณสายทางโครงการฯ ช่วงสถานีกลันตัน ถึง สถานีศรีนุช ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยสามารถสัญจรได้ 4 ช่องทาง 

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน และบาทวิถี ในพื้นที่อื่นๆ ตลอดทั้งแนวสายทางต่อไป ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555  ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline