รฟม. คุมเข้มผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน

ผู้ชมทั้งหมด 115 

”สุรพงษ์“ เน้นย้ำ รฟมคุมเข้มผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มมีฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีความห่วงใยการเดินทางของพี่น้องประชาชน จึงกำชับให้ รฟม. กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี ให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยให้เตรียมมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนัก เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

รฟม. จึงได้กำชับให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย เตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฝน ดังนี้

1. ตรวจสอบสภาพท่อ/ทางระบายน้ำ ลำลาง และคูคลองต่างๆ ตลอดแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า หากพบว่ามีการอุดตัน มีดินทรายทับถม หรือมีวัสดุกีดขวาง ต้องดำเนินการขุดลอกโดยทันทีเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง

2. จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ให้เรียบร้อย ไม่วางระเกะระกะ และจัดหาผ้าใบปกคลุมไว้ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เศษหินดินทรายตกหล่นไหลลงสู่ทางระบายน้ำและกีดขวางการระบายน้ำ

3. ให้โครงการรถไฟฟ้าทุกสายของ รฟม. มีการนำรถดูดฝุ่นมาใช้ปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยป้องกันไม่ให้เศษดินหรือฝุ่นละอองตกหล่นไหลลงท่อและกีดขวางการระบายน้ำ 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำให้พร้อมสำหรับใช้งาน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับส่วนงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง เช่น สำนักงานเขตต่างๆ สถานีตำรวจในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขัง 

5. จัดหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนเมื่อเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า และช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสีย

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้กำชับให้ที่ปรึกษาควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเน้นการตรวจสอบการทำงานบนที่สูง การติดตั้งแผ่นรองขาเครน ราวกันตกบันไดขึ้นลงที่มีราวจับมั่นคง การยึดโครงสร้างนั่งร้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่สัญจรผ่าน นอกจากนี้ ให้ผู้รับจ้างบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในท้องที่ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจรและด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์  0 2716 4044