รฟม. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษารฟม. เพื่อเยาวชนปี63

ผู้ชมทั้งหมด 2,064 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา รฟม. เพื่อ เยาวชน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง รฟม. ครบรอบ 28 ปี โดยมี นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ และนายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นประธานการมอบทุน ซึ่ง รฟม. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนวัดท่าพระ และโรงเรียนวัดดวงแข โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง บางใหญ่ – บางซื่อ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัย และโรงเรียนมีนบุรี