รฟม. จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี 2565

ผู้ชมทั้งหมด 737 

รฟม. จัดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” ทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” ทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ณ อาคารสำนักงาน รฟม.

และในโอกาสนี้ รฟม. ได้จัดให้มีพิธีลงนามปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Safety Declaration) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา (PMCSC 1 PMCSC 2 PMCSC 3) เพื่อแสดงออกถึง ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะบริหารจัดการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร ประชาชน ตลอดจนทรัพย์สินสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของ รฟม. ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเป็นลำดับแรก (Safety First)

ทั้งนี้ กิจกรรมวันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่ รฟม. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่บุคลากรของ รฟม.ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.

โดยในปีนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Working Safety with (Good) Mental Health and Wellness” ทำงานอย่างปลอดภัย ด้วยสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นว่า รฟม. ไม่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังคงคำนึงถึงสุขภาพจิตของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กรอีกด้วย

โดยในกิจกรรมดังกล่าว รฟม. ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ “Mental Health” เรื่อง “สุขภาพจิตสำคัญอย่างไรกับสุขภาพกาย” โดยนายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์และโฆษกกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิต พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาคาใจที่ทำให้เครียด และได้มีการสาธิตวิธีการนวดกดจุดแก้เครียดด้วยตนเอง ตามศาสตร์แพทย์แผนจีน โดย ดร.พจ.เยาวเกียรติ เยาวพันธุ์กุล แพทย์แผนจีนประจำ “หัวเฉียวแพทย์แผนจีน” ให้แก่พนักงาน รฟม.

นอกจากนี้ รฟม. ยังมีการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety Security Health and Environment) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง รฟม. และมีการจำหน่ายสินค้าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ที่มีคุณสมบัติด้านสุขอนามัยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงาน รฟม.  ในราคาพิเศษอีกด้วย ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทาง สู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”