รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางกะปิ

ผู้ชมทั้งหมด 5,754 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบางกะปิ ซึ่งอยู่ในเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ ปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้แก่โรงเรียนบางกะปิด้วย

ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่โรงเรียนและชุมชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม.  www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”