รฟม. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิต

ผู้ชมทั้งหมด 5,939 

วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชวินิต ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากรในการอบรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง ให้แก่โรงเรียนราชวินิต ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”