รฟม. จัดกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจไปกับ รฟม.”

ผู้ชมทั้งหมด 161 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “ฉลอง 111 ปี คมนาคม นั่งรถไฟฟ้าสุขใจ ไปกับ รฟม.” เนื่องในโอกาสกระทรวงคมนาคมครบรอบ 111 ปี โดยมี นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร รฟม. นำนักเรียนจำนวน 111 คน จาก 11 โรงเรียน ในแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จากสถานีศรีเอี่ยม – สถานีสำโรง และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า

สำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านบางกะปิ, โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา, โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา, โรงเรียนหัวหมาก, โรงเรียนถนอมพิศวิทยา, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์, โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยน้องๆ นักเรียน ต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบและการใช้งานรถไฟฟ้าโมโนเรลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

พร้อมทั้งได้เปิดประสบการณ์ในการโดยสารรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของ ประเทศสร้างความตื่นเต้นและดีใจ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ รฟม. ตั้งใจจัดขึ้นและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบแทน มอบความสุข และการเดินทางที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนและสังคม ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”