รฟม. จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ครั้งที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ผู้ชมทั้งหมด 20,666 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง รฟม. และ ชุมชน

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ยังคงได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รวมถึงผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร ของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย  ซึ่ง รฟม. ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยว One Day Trip รอบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชนชาวมอญ การล่องเรือรอบเกาะเกร็ด ชมเจดีย์มุเตา ณ วัดปรมัยยิกาวาส รวมถึงร่วมทำกิจกรรม Workshop ผ้าบาติก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

ทั้งนี้ รฟม. จะยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสุขให้แก่ชุมชน และผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”