รฟม. จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ผู้ชมทั้งหมด 1,225 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน รฟม. นำพนักงานจำนวน 106 คน ร่วมกิจกรรม MRTA Volunteer ประจำปี 2567 ณ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น แปลงผักสวนครัว ทาสีโต๊ะนักเรียน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ และเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างเพาะพันธุ์ต้นมะค่าโมง และผลิตปุ๋ยจากมูลช้าง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนโดยรอบ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 5 โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมด้าน CSR นอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านจิตอาสา และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044