รฟม. จัดกิจกรรม Safety Day ประจำปี 2566 มอบรางวัลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้ชมทั้งหมด 3,459 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม Safety Day ประจำปี 2566 โดยมีการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติบัตร การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานดีเด่น ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม.ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดีในปี 2566 โดยมีนายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม.เป็นประธานในกิจกรรมและมอบรางวัลให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

– รางวัลดีเด่น ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที – พีแอล สัญญาที่ 1 กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที – พีแอล สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

– รางวัลดีเด่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ นายอดุลย์ สังข์ประเสริฐ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล สัญญาที่ 1 นายสิรภพ คณะวงศ์ กิจการร่วมค้าซีเคเอสที – พีแอล สัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ

– รางวัลชมเชย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ จำนวน 12 รางวัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฯ

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. ตลอดจนผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานและในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าด้วยความเอาใจใส่ คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ชุมชนและสังคม และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้นไป

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”