รฟม. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ผู้ชมทั้งหมด 519 

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น(Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยมีวิทยากรจากสถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง – กู้ภัย รฟม. เป็นผู้ให้การอบรม เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 10 ถัง ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย รฟม. ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”