รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ผู้ชมทั้งหมด 460 

วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในการจัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมประกวดส่งผลงานภาพวาด “ไอเดียสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้” ให้แก่โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และโรงเรียนวัดทองสุทธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้ง 2 โรงเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ นอกจากนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับของรางวัลและของที่ระลึกจาก รฟม.

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย