รฟม. จัดโครงการ “บ้านฉันบ้านเธอ” ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

ผู้ชมทั้งหมด 2,612 

วันนี้ (วันที่ 7 สิงหาคม 2563) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดโครงการบ้านฉันบ้านเธอ ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ในสังคมและวิธีการโดยสารรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและของที่ระลึกให้แก่คณะครูและนักเรียน นอกจากนี้ได้ให้นักเรียนร่วมกันเขียนโปสการ์ดให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนมหาวีรานุวัตร ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและ รฟม.