รฟม.จัดโปรโมชั่นMRTสายสีม่วงแบบจำกัดวัน-จำกัดเที่ยว

ผู้ชมทั้งหมด 1,124 

รฟม. จัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสารแบบจำกัดวัน จำกัดเที่ยว “เดินทางสุดคุ้มกับ MRT สายสีม่วง” เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เตรียมจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร แบบจำกัดวัน จำกัดเที่ยว สำหรับใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ซึ่งจะเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและมอบทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีสายสีม่วงทั้ง 16 สถานี (คลองบางไผ่ – เตาปูน) เพื่อเติมเที่ยวโดยสารที่สอดคล้องกับการเดินทางได้ ดังนี้

เที่ยวโดยสาร 15 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 450 บาท

เที่ยวโดยสาร 25 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 700 บาท

เที่ยวโดยสาร 40 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 1,040 บาท

เที่ยวโดยสาร 50 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 30 วัน ราคา 1,100 บาท

เที่ยวโดยสาร 60 เที่ยว ใช้เดินทางภายใน 60 วัน ราคา 1,200 บาท

ทั้งนี้ เที่ยวโดยสารจะมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรกตามประเภทของเที่ยวโดยสารแต่ละชนิด  (นับวันที่เริ่มใช้งานเป็นวันที่ 1) และต้องใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่เติมเที่ยวโดยสาร หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้ และเที่ยวโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ กรณีเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ระบบจะทำการหักเที่ยวโดยสารก่อน หากเที่ยวโดยสารหมด ระบบจะหักเงินในบัตรโดยสารนั้นๆ กรณีเดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจะหักเที่ยวโดยสารสำหรับการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และจะหักเงินในบัตรโดยสารนั้นๆ ตามจำนวนสถานีที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ รฟม. และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้ตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้โดยสาร    โดยยังคงดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ สแกน QR Code ไทยชนะ ที่ติดอยู่ในตู้โดยสาร เพื่อเช็คอิน และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044