รฟม. ชวนนั่งรถไฟฟ้า MRT เที่ยวไหว้พระ ทำบุญ อุดหนุนสินค้าชุมชน

ผู้ชมทั้งหมด 4,102 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวสุขใจไปกับ รฟม.” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ประจำปี 2567 โดยขอเชิญชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รวมถึงผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวตามแนวสายทางรถไฟฟ้าในรูปแบบ One day trip

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เดินชมวัดโพธิ์ สักการะพระนอน ชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ใต้ดิน ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สนามไชย พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Siam Origins ร้านอาหารไทยพื้นบ้านสี่ภาค และร่วมกิจกรรม Workshop จัดดอกไม้สดชุมชนปากคลองตลาด ปิดท้ายด้วยการชอปปิ้งสินค้าผักผลไม้จากชุมชน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่าน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2567 ศึกษารายละเอียด และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/YmRLjFyVJSXeFJtE9 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 1712 หรือ 1742 ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044