รฟม.ชี้โควิด-19เป็นเหตุล้มประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ผู้ชมทั้งหมด 762 

รฟม. แจงยกเลิกประกาศประกวดราคารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เหตุโควิด-19กระทบส่งเอกสารบางรายการไม่ถึงผู้สังเกตการณ์พร้อมเร่งขบวนการประกวดราคาใหม่ กำหนดขายซองต.ค.-พ.ย. 64  ยันไม่เกี่ยวกับอภิปรายไม่ไว้วางใจรมว.คมนาคม

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ นั้นรฟม.และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รฟม. ได้มีการประสานงานเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ตามข้อตกลงคุณธรรมมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมาทำให้พนักงานของ รฟม.ตกอยู่ในสภาพผู้ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และต้องกักตัวส่งผลต่อการสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์มีความคลาดเคลื่อน จึงทำให้เอกสารบางรายการส่งไปไม่ถึงผู้สังเกตการณ์ และถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามระบบข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น รฟม. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ครบถ้วน เรื่องนี้ถือเป็นความผิดของ รฟม.

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รฟม. จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ และเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สำหรับเรื่องนี้ตนได้รายงานไปยังกระทรวงคมนาคมให้รับทราบแล้ว โดยได้รับนโยบายให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อความโปร่งใสของโครงการ อีกทั้งตนขอยืนยันว่าการยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อวิพากย์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นตตามสื่อต่างๆ รวมไปถึงไม่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เริ่มขายซองใหม่ต.ค.-พ.ย.64

โดยในการดำเนินการตามขั้นตอนประกวดราคาครั้งใหม่นี้ รฟม. จะดำเนินการทันที และจะเร่งรัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ให้เป็นไปตามกำหนดการณ์ในแผนงานเดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ และจะต้องกำหนดราคากลาง และแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่อีกครั้ง พร้อมเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมในทุกกระบวนการใหม่ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดทำราคากลางแล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายนนี้ หลังจากนั้นจะเปิดขายซองเอกสารต้นเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2564 แล้วคาดว่าจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอได้ในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน จนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564

พร้อมกันนี้คาดว่าจะสามารถประเมินข้อเสนอของเอกชนในช่วงต้นปลายเดือนธันวาคม 2564 โดยจะเร่งรัดกระบวนการนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน เพื่อลงนามสัญญาภายในช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2565 หรือไม่เกินต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีเป้าหมายเปิดเดินรถไฟฟ้าตามกำหนดเดิมในปี 2570

อย่างไรก็ตามผลจากการขยับกรอบดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งล่าช้าออกไปราว 2-3 เดือน เบื้องต้นประเมินว่าจะกระทบต่อราคากลางของโครงการปรับตัวไปตามดัชนีผู้บริโภค แต่จะกระทบต่อมูลค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นั้น รฟม.ยังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องรอประเมินราคากลางครั้งใหม่ก่อน แต่เชื่อว่าในช่วงเวลาที่ปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยเพียง 2-3 เดือนนี้ จะกระทบต่อราคากลางไม่ปรับเปลี่ยนมาก

ขณะที่ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดราคา รฟม.ยังยืนยันในหลักเกณฑ์เดิม และยังกำหนดประกวดราคานานาชาติแบบเดิม อีกทั้งรายละเอียดในเอกสารประกวดราคาข้อหลักๆ ทั้งในเรื่องของแบบก่อสร้าง แนวเส้นทาง และนัยยะสำคัญของโครงการจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร

ส่วนกรณีที่เอกชนซื้อซองเอกสารประกวดราคาไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีเอกชนซื้อซองรวม 9 ราย เป็นผู้รับเหมาไทย 6 ราย และต่างชาติ 3 ราย รฟม.ได้สงวนสิทธิ์ในการรับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม

อนึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) นั้นเป็นการต่อขยายแนวเส้นทางจากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ที่สถานีเตาปูน (เขตบางซื่อ) ลงมาทางทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร กรอบวงเงินลงทุน 78,720 ล้านบาท