รฟม. ตรวจการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 1,213 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าวไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์ โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น การปิดคลุมกองดิน กองทราย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ ระหว่างรอการใช้งาน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการกำหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน และการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว กรณีที่มีกิจกรรมก่อสร้างรบกวนการสัญจรของประชาชนบนทางเดินเท้าเดิม รวมไปถึงตรวจสอบการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงบริเวณสถานีโชคชัย 4 และได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ : @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”