รฟม. ตรวจการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 369 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดย กองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว ไปจนถึงสถานีสำโรง บนถนนเทพารักษ์

โดยได้ตรวจสอบการติดตั้งรั้วทึบล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็นการกำหนดเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อาทิ การทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง การปิดคลุมกองดิน กองทราย และเศษวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงได้เน้นย้ำผู้รับสัมปทาน ในกรณีที่มีการก่อสร้างรบกวนทางเดินเท้าเดิม โดยให้จัดทำทางเดินเท้าชั่วคราว เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรของประชาชน และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถสอบถามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com เฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ และไลน์ @mrtyellowline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”