รฟม. ตรวจติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

ผู้ชมทั้งหมด 205 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายณัฐ นาคธรณินทร์ ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมด้วย

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการก่อสร้างบริเวณสถานีหอสมุดแห่งชาติ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดแก่ประชาชนในระหว่างก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งมาตรการด้านความปลอดภัย เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงาน การติดตั้งป้ายเบี่ยงและสัญญาณไฟจราจรให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta- purplelinesouth.com เฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044