รฟม. ตรวจมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ผู้ชมทั้งหมด 512 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยกองสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -สำโรง ตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว บนถนนลาดพร้าว ไปจนถึงสถานีสำโรง ถนนเทพารักษ์

โดยตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  เช่น การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ การฉีดพรมน้ำ การปิดคลุมกองดิน และการทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งได้ตรวจสอบการจัดทำทางเดินเท้าชั่วคราวทดแทนทางเท้าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สามารถติดตามข้อมูลโครงการฯได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline