รฟม. ติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะ 2 แห่งโครงการรถไฟฟ้าสายส้ม

ผู้ชมทั้งหมด 232 

รฟมติดตั้งระบบจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) ให้บริการที่จอดรถ 2 แห่ง ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์เริ่มเปิดทดสอบระบบ 1 พฤษภาคม นี้ 

วันนี้ (30 เมษายน 2567) นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการรักษาการแทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ รฟม. ดำเนินภารกิจของหน่วยงานโดยมุ่งยกระดับการให้บริการ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการของ รฟม. เพิ่มมากขึ้น อาทิ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม บรรเทาปัญหาการจราจรและฝุ่นละออง PM2.5 พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” 

โดยรฟม. ได้นำนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินภารกิจขององค์กรในทุกมิติ รวมถึงการนำระบบบริหารจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ หรือ “MRTA Smart Parking” เข้ามาติดตั้งที่อาคารจอดรถ สถานีคลองบ้านม้าและ ลานจอดรถ สถานี รฟม. ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการ เช่น การเข้า-ออก การบันทึกส่วนลด และการเพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการ รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน MRTA Parking เพื่อรองรับการใช้งาน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในอนาคต ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานติดตั้งระบบดังกล่าวได้แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการทดสอบระบบให้มีความพร้อมสมบูรณ์ 

ในการนี้ รฟม. จึงได้เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมทดสอบระบบจอดรถ Smart Parking ณ อาคารจอดรถ สถานีคลองบ้านม้า (เปิดทดลองใช้บริการเฉพาะชั้น 1 – 2) และลานจอดรถ สถานี รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมของระบบและอำนวยความสะดวกด้านที่จอดรถให้แก่ประชาชน โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการทดลองใช้ระบบ ดังนี้ 

– กรณีจอดรถ ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ไม่คิดค่าบริการ

– กรณีจอดรถ 48 ชั่วโมง (2 วัน) ขึ้นไป คิดค่าใช้พื้นที่สำหรับรถยนต์ 100 บาท/วัน และ รถจักรยานยนต์ 50 บาท/วันโดยรถจักรยานยนต์ เปิดให้ทดลองใช้ระบบได้ที่อาคารจอดรถ สถานีคลองบ้านม้า เท่านั้น และ ในกรณี จอดรถเกิน360 ชั่วโมง (15 วัน) เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่

ทั้งนี้ อาคารจอดรถ สถานีคลองบ้านม้า (เฉพาะชั้น 1 – 2) สามารถจอดรถยนต์ได้ 190 คัน และจอดรถจักรยานยนต์ ได้ 150 คัน และ ลานจอดรถ สถานี รฟม. จอดรถยนต์ได้ 200 คัน พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นห้องน้ำ ระบบแนะนำช่องจอดรถว่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้นโดย รฟม. ยังได้มีแนวคิดเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ในอนาคต ได้แก่ ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ(Vending Machine) จุดจอดรถ Taxi EV และ EV Charger เป็นต้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @MRTAParking หรือ แอปพลิเคชั่น MRTA Parking หรือ เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมือง ด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”