รฟม. ต้อนรับกรมการขนส่งทางราง ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

ผู้ชมทั้งหมด 246 

นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ให้การต้อนรับ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยในช่วงเช้า คณะฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ในภาพรวม และความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา รวมถึงปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุมสุรกิจ ชั้น 3 โรงแรมอลิซาเบธ  

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ เริ่มต้นจากบริเวณสถานีรัฐสภา สถานีวชิรพยาบาล สถานีหอสมุดแห่งชาติ สถานีสะพานพุทธฯ สถานีวงเวียนใหญ่ และสถานีครุใน โดย ขร. ได้กำชับให้โครงการฯ บริหารจัดการการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน พร้อมกันนี้ได้ชื่นชม รฟม. ที่กำกับการดำเนินงานของที่ปรึกษา และผู้รับจ้างก่อสร้างให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่ รฟม.กำหนดไว้ รวมทั้งการประสานงานซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ มีความก้าวหน้างานโยธา ณ สิ้นเดือนมกราคม 2566 ร้อยละ 6.50 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค ขุดสำรวจโบราณคดี งานก่อสร้างกำแพงนำร่อง กำแพงกันดิน ตามลำดับ รวมถึงการบริหารจัดการจราจรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้ทาง