รฟม.ต้อนรับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกระหวะ จ.ปัตตานี เยี่ยมชมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ผู้ชมทั้งหมด 915 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 48 คนจากโรงเรียนบ้านกระหวะ จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) จากสถานีสนามไชยไปยังสถานีบางซื่อ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รฟม. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานีสนามไชย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044