รฟม.ต้อนรับสผ.ตรวจเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ผู้ชมทั้งหมด 1,107 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกิตติกร  ตันเปาว์ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการศึกษาดูงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปรายละเอียดงานก่อสร้าง อาทิเช่น เกณฑ์การออกแบบอุโมงค์รถไฟฟ้า เทคโนโลยีในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า การติดตามการทรุดตัวของอุโมงค์ การเคลื่อนตัวของดินในระยะก่อสร้าง และระบบระบายอากาศในสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเยี่ยมชมการก่อสร้างของสถานี รฟม. และสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine