รฟม. ต้อนรับเยาวชนจากโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตย ณ สถานีสนามไชย

ผู้ชมทั้งหมด 1,982 

เมื่อวันนี้ 15 กันยายน 2563 นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา คณะครูและนักเรียน จำนวน 300 คน จากโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จากสถานีสิรินธรไปยังสถานีสนามไชย