รฟม. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชนแก่นักเรียนโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์

ผู้ชมทั้งหมด 731 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยชุมชน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนตามเเนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยมีพนักงานจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย รฟม. เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) และการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ รฟม. ได้มอบถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยชุมชนให้แก่โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ รฟม. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวให้แก่ชุมชนตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊ก แฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม. โทร.0 2716 4044 “30 ปี รฟม. เชื่อมต่อเส้นทางสู่ความยั่งยืน Completing Connection, Mission for All”