รฟม.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้สำนักงานเขตดุสิต

ผู้ชมทั้งหมด 610 

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ให้แก่ สำนักงานเขตดุสิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ รฟม. ได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมี  นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารเปรมประชากร ชั้น 1 สำนักงานเขตดุสิต เพื่อให้ทางสำนักงานเขตดุสิตได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนเป็นลำดับต่อไป