รฟม. มอบเป็นของขวัญปีใหม่ จัดโปรโมชันส่งความสุข จำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT Plus ในราคาสุดพิเศษ

ผู้ชมทั้งหมด 507 

ตามที่ รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานพิจารณาจัดเตรียมมาตรการมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน นั้น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เตรียมมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชน ด้วยการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT Plus ในราคาสุดพิเศษ ซึ่งมีให้เลือกถึง 2 รูปแบบ ดังนี้  

1. บัตรโดยสาร MRT Plus 4 ประเภท ได้แก่ บุคคลทั่วไป เด็ก ผู้สูงอายุ และนักเรียน/นักศึกษา จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 150 บาท จากราคาปกติ 180 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท) ซึ่งภายในบัตรมีมูลค่า การเดินทาง 100 บาท และค่ามัดจำบัตร 50 บาท

2. บัตรโดยสาร MRT Plus ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ชุด “Inauguration of the MRT Purple Line” จำหน่ายในราคาพิเศษเพียง 150 บาท จากราคาปกติ 200 บาท ซึ่งภายในบัตรมีมูลค่าการเดินทาง 50 บาท พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึก 2 ใบ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเก็บสะสม หรือมอบเป็นชุดของขวัญในโอกาสพิเศษ

โดยผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้ บัตรโดยสาร MRT Plus ทุกประเภท สามารถใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวมถึงใช้ชำระค่าบริการจอดรถ ณ อาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย ติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044