รฟม. มั่นใจ! พร้อมเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตามปกติ ตั้งแต่ 16 มิถุนายนนี้

ผู้ชมทั้งหมด 174 

รฟม. ตรวจประเมินความพร้อมในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ หลังงานซ่อมบำรุงของผู้รับสัมปทานแล้วเสร็จ มั่นใจ! พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กำกับควบคุมการดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติได้โดยเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

โดยในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา รฟม. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้เข้าติดตามการทดสอบระบบ และตรวจประเมินความพร้อมของระบบก่อนการเปิดให้บริการ โดยผู้รับสัมปทานจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ตามปกติ ครบทั้ง 23 สถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ให้บริการเวลา 06.00 – 00.00 น. ด้วยความถี่ทุก 10 นาทีต่อขบวน นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และความถี่ทุก 5 นาทีต่อขบวน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 – 20.00 น.)

ทั้งนี้ รฟม. ยังได้กำชับผู้รับสัมปทานให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานตามคู่มือซ่อมบำรุงทุกประการ ตลอดจนหมั่นตรวจสอบสภาพขบวนรถไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุกชิ้น และประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะ พร้อมสำหรับการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน และให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างยั่งยืน ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

รายงานข่าวจาก บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ว่า ขณะนี้การซ่อมแซมระบบการเดินรถช่วงสถานีกลันตัน (YL12) – สถานีศรีอุดม (YL16) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าเส้นทางดังกล่าว จะสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถในการเดินทาง

ทั้งนี้รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ได้ขยายระยะเวลาโปรโมชัน แพ็กเกจเที่ยวเดินทางสุดคุ้ม “โปรใหม่! แบบสัป (ดาห์) นั่งไปไหนก็ 25 บาท” จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ผู้โดยสารที่ซื้อแพ็กเกจจะได้รับเที่ยวเดินทางจำนวน 10 เที่ยว มีระยะเวลาในการใช้งาน 7 วัน ในราคา 250 บาท  (25 บาท ต่อเที่ยว) และใช้เดินทางได้ทุกสถานี