รฟม. ย้ำ EBM นำเหตุการณ์รถไฟฟ้าสายสีเหลืองขัดข้องเป็นกรณีศึกษาเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์

ผู้ชมทั้งหมด 590 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง ได้เกิดเหตุขัดข้องในชั่วโมงเร่งด่วนของเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติครบทุกสถานีในเวลา 10.15 น. นั้น

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ได้รับแจ้งจาก บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานว่าเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องดังกล่าว มีสาเหตุเกิดจากระบบป้อนกระแสไฟลงรางขัดข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ รฟม. ได้เน้นย้ำให้ผู้รับสัมปทานนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงทดสอบการเดินรถเสมือนจริงดังกล่าว เป็นกรณีศึกษาในการกำหนดมาตรการสำหรับการเดินรถต่อไป โดยยึดหลักความพร้อมและความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะเป็นผู้โดยสารของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง เมื่อเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044  

รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”