รฟม.ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ชมทั้งหมด 9,534 

วันนี้ (2 ตุลาคม 2566) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง รฟม. และ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม.

โดยการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. ซึ่งมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรเป็นมูลนิธิที่อยู่บริเวณแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยมูลนิธิร่มไทรยินดีที่จะสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. และรฟม. ยินดีที่จะสนับสนุนองค์ความรู้และการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ รวมถึงประสานการทำงานในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย ในเขตระบบรถไฟฟ้าของ รฟม.

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าของ รฟม. ติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044 “รฟม. ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”